• Prace brukarskie.
 • Prace ciesielsko-zbrojarskie przy obiektach mostowych.
 • Prace ciesielsko-zbrojarskie przy obiektach kubaturowych.
 • Budowa nasypów wzmacnianych geowłókniną.
 • Kosze gabionowe.
 • Umacnianie rowów geokratą.
 • Prace murarskie.
 • Prace tynkarskie.
 • Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe.
 • Prace montażowe przy konstrukcjach stalowych.
 • Kierowanie ruchem na terenie inwestycji budowlanej.
 • Prace przy oznaczaniu i zabezpieczaniu terenu budowy.
 • Firma nasza może również udostępnić swoje usługi jako leasing pracowniczy.

O firmie

Firma Darex-Group wywodzi się z firmy  DAREX ,która powstała w 2007 roku

Początkowo działalność firmy koncentrowała się na współpracy przy realizacjach drogowych oraz mostowych.

Nabyte wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na rozszerzenie działalności o sektor budownictwa ogólnego.

W trakcie działalności mieliśmy przyjemnośc współpracować z firmami krajowymi ale również firmami o zasiegu europejskim a nawet swiatowym.

Priorytetem dla nas było zawsze terminowe oraz rzetelne wywiązanie się z powierzonego nam zakresu robót.

W związku z rozwojem firmy zostały powołane firmy Falkon Sp.z.o.o oraz DDS INVEST Sp.z.o.o, które wspierają firmę Darex-Group Sp.z.o.o przy realizacji kontraktów.

Nasza firma posiada doświadczonych pracowników różnych specjalizacji budowlanych i dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym co pozwala nam na angażowanie się w zadania o różnym stopniu skomplikowania w sektorze budownictwa drogowego,mostowego,przemysłowego a także komercyjnego.Jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę inwestycji budowlanej w zakresie dostarczenia wykwalifikowanej siły pracowniczej.

Możemy podjąć współpracę przy inwestycjach realizowanych na terenie kraju a także na kontraktach zagranicznych.

Zapraszamy do współpracy.