• Prace brukarskie.
 • Prace ciesielsko-zbrojarskie przy obiektach mostowych.
 • Prace ciesielsko-zbrojarskie przy obiektach kubaturowych.
 • Budowa nasypów wzmacnianych geowłókniną.
 • Kosze gabionowe.
 • Umacnianie rowów geokratą.
 • Prace murarskie.
 • Prace tynkarskie.
 • Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe.
 • Prace montażowe przy konstrukcjach stalowych.
 • Kierowanie ruchem na terenie inwestycji budowlanej.
 • Prace przy oznaczaniu i zabezpieczaniu terenu budowy.
 • Firma nasza może również udostępnić swoje usługi jako leasing pracowniczy.

Kontakt

Darex Group Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4a/15
30-404 Kraków
Nip: 679-312-40-58
kom. +48 695 274 959
e-mail. biuro@darex-group.pl

Darex Group Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 150
40-101 Katowice
Nip: 521-368-86-03
kom. +48 695 274 959
e-mail. biuro@darex-group.pl