• Prace brukarskie.
 • Prace ciesielsko-zbrojarskie przy obiektach mostowych.
 • Prace ciesielsko-zbrojarskie przy obiektach kubaturowych.
 • Budowa nasypów wzmacnianych geowłókniną.
 • Kosze gabionowe.
 • Umacnianie rowów geokratą.
 • Prace murarskie.
 • Prace tynkarskie.
 • Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe.
 • Prace montażowe przy konstrukcjach stalowych.
 • Kierowanie ruchem na terenie inwestycji budowlanej.
 • Prace przy oznaczaniu i zabezpieczaniu terenu budowy.
 • Firma nasza może również udostępnić swoje usługi jako leasing pracowniczy.

Falkon Sp.z.o.o

ul.Domaniewska 37/2.43

02-672 Warszawa


DDS Invest Sp.z.o.o

ul. Chorzowska 108

40-101 Katowice